MusicMedia

„Amíg a muzsika szól, a világ is sokkal szebb.”

DR. BALOGH GÉZA, AZ INTERTON GROUP ALAPÍTÓJA GÁBOR DÉNES ÉLETMŰDÍJAT KAPOTT

Dr. Balogh Géza (a képen középen) okleveles villamosmérnök, egyetemi doktor, a Műszaki tudományok kandidátusa. A BEAG Fejlesztési főosztályán fejlesztőmérnök, osztályvezető (1965-1979), majd főosztályvezető (1980-1992). A „Műszaki akusztika” előadó tanára (KKVF, 1980-2008). Opponens az MTA, BME, KKVF kereteiben. Az Interton Kft. ügyvezető igazgatója (1991-napjainkig).

Kutatásainak fő témája az irányított hangsugárzás és hangvétel. Többhangkapus hangsugárzók és mikrofonok, illetve ezek rendszerének optimalizált működésére, tervezésére 3D modellező rendszert dolgozott ki. Kutató munkáját hasznosítva új hangsugárzó- és komplex hangosítási rendszerek fejlesztését irányítja, amelyek nagy távolságban, vagy nagy utózengésű terekben jó beszédérthetőséget biztosítanak. Kutatási és fejlesztési eredményeit bel, és külföldön több száz megvalósítás követi, mint például a magyar Országgyűlés termének első számítógép vezérlésű hozzászólói hangrendszere, vagy a Paksi Atomerőmű számítógép vezérelt biztonsági hangrendszere. 

Dr. Balogh Géza a „Békésy díj” (1992) tulajdonosa, 4 alkalommal nyerte el a „Kiváló feltaláló aranyfokozata” kitüntetést. A Gábor Dénes Életműdíjat 2017. december 14-én a Parlament Felsőházi termében tartott ünnepségen vette át.

A díjakat december 14-én, a Parlament Felsőházi termében tartott ünnepségen vehették át a Kuratórium döntése alapján kiválasztott szakemberek.

A méltó helyszín kifejezi a kiemelkedő innovációs eredmények és ezen eredményeket létrehozó alkotók erkölcsi elismerésének országos jelentőségét.

Az ünnepség fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés elnöke volt.
A társadalmi fejlődés csak magas szinten képzett alkotó emberek közreműködésével biztosítható, ezért társadalmi érdek a kutató, fejlesztő, feltaláló, oktató szakemberek kiemelkedő teljesítményének elismerése és sikereik példaként állítása. Ezt célozzák a különböző szakmai elismerések, amelyek sorában fontosak a civil kezdeményezéssel létrejött díjak. Ez évben immár 29. alkalommal kerül átadásra a NOVOFER Alapítvány által 1989-ben létrehozott GÁBOR DÉNES-díj, amely a civil szféra legnevesebb műszaki alkotói elismerése ma Magyarországon, és napjainkig 218-an részesültek ezen elismerésben.

A Gábor Dénestől származó „Találjuk fel a jövőt” jelmondat üzenete napjainkban különösen aktuálissá vált az élet minden területén (fenntartható fejlődés, nyersanyag-, energia- és hulladékgazdálkodás, foglalkoztatottság, gazdaság, stb.), azaz csak a tudatosan alakított jövő hozhat megoldást gondjainkra.

A NOVOFER Alapítvány célja a műszaki-szellemi alkotások, a mérnöki munka, a technológiai fejlesztés terén nyújtott kiemelkedő teljesítmények elismerése. A Gábor Dénes-díj megalapítóinak szándéka egyben a technológiai innováció, a műszaki/mérnöki kutatómunka, az ember által teremtett gépek és létrehozott anyagi konstrukciók iránti társadalmi figyelem és elismerés felkeltése és megerősítése volt. A tudományos és szellemi teljesítményekre épülő világunkban vissza kell állítani, meg kell erősíteni az anyaggal történő bánás, a technológiai képességek, a műszaki alkotások és alkotók iránti méltó társadalmi elismerést is. A Gábor Dénes-díj és annak közel 30 éves története alapvetően erről szól. Az évente kiosztott díjak jól lefedik az egyes ipari ágazatokat: IT-távközlés; gépipar; energetika; vegyészet-gyógyszeripar; orvosi technológia/műszergyártás; mezőgazdaság-biotechnológia; „egyéb” (üzleti menedzsment, kiemelkedő oktatási teljesítmény).

DÍJAZOTTAK
Dr. Balogh Géza
Zettwitz Sándor
Dr. Bakos Gáspár
Dr. Buzsáki György
Dr. Lingvay József
Dr. Bozóki Zoltán József
Falk György Alfréd
Dr. Koppa Pál Gábor
Dr. Németh Huba
Dr. Stépán Gábor
Dr. Szente Lajos
Gál József
Dr. Weisz Ferenc
Sárdi Dávid Lajos


2018. január 5. 14:05

Minden jog fenntartva. 2018 - Instrument Reklám/MUSICMEDIA